7/13/2016

BIMobject når nya mål - 200.000 användare av BIMobject Cloud

BIMobject har nått flera nya mål som indikerar ökad popularitet och användning av BIMobjects molntjänst.

  • 200.000 användare av BIMobject Cloud
  • Mer än 26 miljoner produktvisningar
  • Mer än 5,5 miljoner nedladdade BIM-objekt
  • Mer än 40.000 BIM-filer som representerar nära 5 miljoner artiklar
  • Nära 500 varumärken 
  • 93 av världens 100 största arkitektfirmor använder BIMobject Cloud
  • 22 språk, COBie anpassat och ett unikt regionssystem

"Vi är oerhört stolta över att kunna meddela att vi nu har 200.000 professionella registrerade användare av BIMobject Cloud och att antalet fortsätter att öka . I juni 2015 hade vi 100.000 professionella användare, innebärande att vi på cirka ett års tid har fördubblat antalet registrerade användare. Vi anser att detta är en kvittens på kvaliteten i tjänsten vi tillhandahåller men även gällande styrkan i bolaget och vår affärsmodell. Det är även glädjande att vi nu har mer än 40.000 BIM-filer från nära 500 olika varumärken tillgängliga och att vi har uppnått över 26.000.000 produktvisningar. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra BIMobject Cloud och ovanstående "milstolpar" stärker vår tilltro till både bolagets framtida utveckling och vår tydliga avsikt att digitalisera hela bygg- och inredningsbranschen", säger Stefan Larsson, VD i BIMobject AB.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stefan Larsson, VD 
Tel: +46 40- 685 29 00 
E-mail: info@bimobject.com

Om BIMobject AB:

BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM 

https://bimobject.com

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.


Link to file