3/13/2017

Styrelseordförande Sven Holmgren säljer aktier inom familjen

BIMobject AB ("BIMobject") meddelar idag att styrelseordförande och Senior Vice President & General Counsel Sven Holmgren har sålt 100 000 aktier á 38,50 SEK utanför börsen till sin far. Efter transaktionen äger Sven Holmgren 1 269 282 aktier som utgör cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier i BIMobject.   

"Min far, som redan tidigare är aktieägare i BIMobject, har velat öka sitt ägande. Med fler aktieägare och utökat intresse för bolagets aktie förbättras våra möjligheter att fortsatt utveckla verksamheten i rask takt. Jag har fortsatt stor tilltro till BIMobjects positiva framtidsutsikter och ser fram emot att fortsätta utveckla bolagets verksamhet. Vi har en spännande resa framför oss under 2017 och det stora engagemang som finns för bolaget och inom bolaget borgar för att vi kommer utveckla bolaget både effektivare och snabbare", säger Sven Holmgren, Styrelseordförande och Senior Vice President & General Counsel i BIMobject.

För mer information, vänligen kontakta
Natalie Nilsson - PR & Marketing Manager
Tel: +46 40 685 29 00
Email: info@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 17:35 CET.

Om BIMobject AB:
BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM

https://bimobject.com    

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Link to file