4/6/2017 1

BIMobject® och Riksbyggen i samarbete inom digitalisering

BIMobject går nu in i ett samarbete med den svenska byggherren och fastighetsförvaltaren Riksbyggen. Syftet är att öka digitaliseringen i Riksbyggens projektutvecklingsprocess och därför genomförs ett första pilotprojekt där BIMobjects lösningar används i ett skarpt projekt. 

En av målsättningarna med samarbetet är att involvera leverantörernas digitala byggprodukter, så kallade BIM-objekt, tidigare i processen. Detta bidrar till bättre effektivitet och kostnadskontroll under projektet och förenklar hanteringen av  förändringar och risker.

Ett annat syfte med samarbetet är att använda digitala verktyg för att effektivisera Riksbyggens arbetssätt genom projektering, bygg och inköp och förvaltning. Detta ger även möjlighet att ytterligare förbättra arbetet kring hållbarhet vad gäller val av material, produkter och logistik genom hela värdekedjan. 

I byggprocessen kommer aktörerna att arbeta i en BIM-modell, som är en digital 3D-version av den verkliga byggnaden. Modellen tar även hänsyn ytterligare två variabler, nämligen tidsplaner och kalkyler.

Projektet kommer att använda BIMobject® Hercules, som är ett molnbaserat content management-verktyg för stora byggbolag. Lösningen ger Riksbyggen möjlighet att skapa ett eget digitalt bibliotek med produkter direkt från BIMobject® Cloud.

Virtual Reality (VR) kommer att användas i projektet tillsammans med BIMsupply® för att ge samtliga aktörer möjligheten att se samma sak vid samma tillfälle. Att förbättra kommunikation och know-how hos alla parter i ett byggprojekt har en positiv effekt på kostnader och miljöpåverkan.

"Vi har länge försökt hitta en partner som har en överblick över hela livscykeln hos en byggnad. Därför är vi väldigt glada att påbörja det här samarbetet med Riksbyggen. I det digitala projektet kommer vi att kombinera våra lösningar med branschens samlade kunskap för att verkligen ta ett rejält kliv framåt inom utvecklingen av digitala byggprocesser", säger Alexander Montell, Business Developer på BIMobject.

"Digitalisering är en viktig branschfråga. Lärdomarna från pilotprojektet kommer vi att använda för att kunna gå vidare med en ökad digitalisering i utvecklingen av Riksbyggens bostadsprojekt. Jag ser fram emot ett samarbete med BIMobject för att se vad vinsterna kan bli, både när det gäller effektivitet och när det gäller ett mer hållbart byggande", säger Elin Sjöstrand, Regionchef Bostad Öst på Riksbyggen.

I avtalets initiala fas kommer inga avsevärda kostnader eller intäkter att uppstå för BIMobject. Samarbetets potentiella framtida värde kan inte uppskattas i detta skede. Avtalet löper till augusti 2019 med möjlighet för förlängning.

För mer information, vänligen kontakta
Natalie Nilsson - PR & Marketing Manager
Tel: +46 40 685 29 00
Email: info@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl.13:45 CEST.

Om BIMobject AB:
BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM 

https://bimobject.com    

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.


Link to file