5/17/2017

BIMobject och CADLine Ltd. ingår samarbetsavtal

BIMobject AB ("BIMobject") meddelar idag att företaget har tecknat ett samarbetsavtal med CADLine Ltd. ("CADLine"). CADLine kommer att utveckla en BIMobject® App för sina användare, vilket ger dem möjligheten att ladda ner BIM-objekt, digitala versioner av verkliga byggprodukter, direkt från molnplattformen BIMobject® Cloud. Genom att stödja varandras BIM-teknologier förbättrar de två företagen förutsättningarna för att tillgodose behoven hos personer inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC). 

CADLine är ett ungerskt företag som specialiserat sig på innovativ teknik för design- och datahantering inom AEC-industrin. CADLine har utvecklat mjukvaran ARCHLine.XP för BIM. Programmets funktioner för arkitekter, inredningsarkitekter och designprojekt underlättar samarbetet mellan olika yrkesroller i samma designprocess. 

Som en del av avtalet kommer BIMobject® App att inkluderas i ARCHLine.XP som en standardmässig plugin. På så vis kan användare av mjukvaran enkelt integrera BIM-objekt i sina ritningar och modeller genom att ladda hem dem direkt från BIMobject® Cloud. Det innebär i sin tur en förenkling av det vardagliga arbetet och en förbättring av arbetsflödet. Dessutom fungerar BIMobject® Cloud som en så kallad Single Source of Truth, alltså en enda informationskälla med synkroniserade uppdateringar. Detta säkerställer att de digitala produkterna som används innehåller korrekt, detaljrik information med omedelbara uppdateringar. 

BIMobject® App för ARCHLine.XP kommer att tillhandahållas gratis för användarna, antingen som nedladdning från CADLines hemsida eller som del av ARCHLine.XP-paketet.

Avtalet innebär inga särskilda kostnader för BIMobject. Avtalet är inte tidsbegränsat och kan avslutas av endera part med en uppsägningstid på 6 månader.  

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 685 29 00
Email: info@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08:30 CEST.

Om BIMobject AB:
BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM 

https://bimobject.com    

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Link to file