BIManalytics® Core

BIManalytics® Core är ett analys- säljstöds-, affärs- och marknadsverktyg för uppföljning av säljuppslag (leads) som rör nedladdningar från BIMobject® Cloud. Det är ett verktyg för att generera säljuppslag och potentiella kunder, en aktiverare för business matching och ett kommunikationsverktyg för att engagera direkta och indirekta påverkare.


Spåra nedladdningar

Varje produkt som laddas ned från BIMobject Cloud spåras för att registrera användaraktivitet. BIManalytics Core samlar alla aktiviteter med byggprodukttillverkares digitala innehåll hos BIMobject Cloud, där informationen lagras för att möjliggöra olika typer av analys. Verktyget kan sortera, filtrera och presentera analyser utifrån databasen och definieras som big data. Det är tillräckligt flexibelt för att kunna rapportera utifrån en stor mängd olika urval, som tidsperioder, och kan tillhandahålla detaljerad information om vilka BIM-system som används i olika länder, för att bistå byggprodukttillverkare i deras beslutsfattande.

Leads-vy

Syftet är att ge säljpersonal de resurser och den information de behöver för att ta sig an och utvärdera säljmöjligheter, att vara ett verktyg för att generera potentiella kunder och ett komplement till CRM-system. När säljpersonal använder BIManalytics Core kan de kommunicera med professionella BIM-användare och hämta detaljerad information som yrke och företag. Säljare kan peka ut direkta och indirekta påverkare som heta potentiella kunder, ta kontakt med dem och hitta potentiella projekt och möjligheter. Verktyget gör det möjligt för säljare att få information om individuella användare på sammanställda geografiska nivåer per land, region, stad eller postnummer. En världsomfattande karta med regioner markerade visas för att erbjuda säljare en översikt över de regioner där potentiella kunder genereras och produkter säljs.

För marknadsföringsteam

BIManalytics Core gör det möjligt för marknadsföringsteam att analysera vilka marknadskampanjer, produkter, källor, filformat och regioner som fungerar bäst och erbjuder möjligheten att mäta avkastning på investeringar utifrån BIM content. Marknadsföringsteam kan också sammanställa rapporter direkt från verktyget till pdf-filer för att visa resultat.

BIMobject® Spitfire och BIMsupply®

BIManalytics Core har fullt stöd för BIMobject SpitFire, som är business matching-licensen och business matching-funktionen som används i BIMsupply och på bimobject.com. SpitFire har tre licensnivåer: business matching på produktsidor på bimobject.com, BIMsupply cloud-baserade materiallistor och i 3D BIM project spaces i BIMsupply. Alla business matching-funktionaliteter är baserade på den lokala säljarens region, definierade genom val av postnummer. Med BIMobject SpitFire aktiverat i ett specifikt land, kan tillverkare lägga till sitt säljteam till BIManalytics Core, och lokala säljare matchas mot BIM-användare. BIManalytics Core kan upprättas efter länder, regioner hela vägen ned till postnummer. Med business matching aktiverad kommer slutanvändarna (professionella BIM-användare) att kontakta din säljkanal och/eller din distributionskanal direkt för att begära priser, be om produktstöd och beställa.
 

BIManalytics Core App 

Lokala BIManalytics Core-användare kan använda iPhone App, som erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att direkt komma åt uppdateringar rörande leads och utvärdera och kommunicera med nya säljuppslag och potentiella kunder. App är gratis men kräver att säljaren har ett lokalt BIManalytics Core-abonnemang med säljregionen inställd av säljarens BIManalytics Core-administratör.
  

BIMobject Mail Message

BIManalytics Core fungerar parallellt med kommunikationsverktyget BIMobject Mail. Detta är ett integrerat meddelandecentrum där säljare kan kontakta, ge stöd till och kommunicera med BIM-användare. 

 
Exempel
 

 
  

Kontakta din lokala säljrepresentant

Ladda ned BIManalytics® Core iPhone App