BIMscript® & LENA

BIMscript® och LENA är en teknologi och en lösning framtagen för att effektivisera och påskynda processen av att skapa BIM-content. Tillsammans erbjuder de ett öppet och gratis skriptspråk samt ett smidigt verktyg för att skapa BIM-objekt.

Kraftfullt skriptspråk

BIMscript® omfattar inte enbart parametriska beteenden utan även beräkningar, produktlogik och LOD (med flera nivåer av geometrisk komplexitet och geometriska kombinationer). Det innehåller också ett stort utbud av egenskaper och attribut.

Importera mekanisk CAD-geometri

BIMobject® LENA är en utvecklingsapp som skapar BIMscript ur 3D CAD-systemet Rhino. Det är en tekniklösning som gör det möjligt att importera mekanisk CAD-geometri från de flesta CAD-system, bl.a. marknadsledande produkter som CATIA, SolidWorks, SolidEdge, IGES, NX, JT, Inventor och Pro E. Rhino är värdplattform för LENA vari BIMscript genereras, och fungerar tillsammans med Rhinos modell- och optimeringsverktyg.

Generera riktiga BIM-objekt

När BIMscript används i en molnmiljö kan skriptspråket skapa intelligenta och programrelaterade BIM-objekt i många olika format för de flesta populära BIM-applikationerna från Autodesk, Graphisoft, Vectorworks och Trimble, och med möjlighet för ännu fler i framtiden. BIMscript skapar också objekt i de mest använda filformaten såsom IFC, 3DS, DWG och WebGL.

Kopplad till BIMobject® Cloud

LENA är direkt kopplat till BIMobject Cloud, vilket ger ett sömlöst arbetsflöde när nya BIM-objekt ska publiceras. Programmet är även integrerat med tillämplig produktinformation som lagrats i egenskapsinställningar på BIMobject Cloud.

Skalbar och intelligent

Den nya tekniklösningen är skalbar och kan skapa objekt och komponenter på ett intelligent sätt. Det går bra att skapa konfigurerbara objekt med parametriska variationer och med olika detaljnivå. BIMscript utgör en del av programspråket C och möjliggör att smarta objekt kan skapas i LENA för att sedan kunna bli lagrade och hanterade i BIMobject Cloud. Objekt skapade genom BIMscript kan senare tilldelas egenskaper och metadata från BIMobject® Properties.

Lätt att använda

BIMobject LENA förutsätter att programutvecklare innehar en kommersiell licens för Rhino 3D och en ackreditering från BIMobject. LENA är användarvänligt och innehåller all nödvändig kontroll vad gäller syntax, test och produktion som krävs för att skapa BIMscript. Teknologin är gratis och kommer att utvecklas kontinuerligt. 

 

Se film om BIMscript® & LENA

 

 

 

Ladda ned Produktblad

BIMscript® & LENA - ProduktbladI