Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är sedan listningsprocessen bolagets Certified Adviser.

Kontakt Certified Adviser:

Sedermera Fondkommission
Adress: Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö
Telefon: 040-615 14 10
E-post: ca@sedermera.se
Fax: 040-615 14 11