Rapporter och dokument


Årsredovisningar

   Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31  
  Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31  
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31  
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31  
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013-05-01--2013-12-31  
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2012-05-01--2013-04-30  
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2011-06-21--2012-04-30  

Kvartalsrapporter m.m.

   BIMobject Halvårsrapport 2018-01-01--2018-06-30
   BIMobject Delårsrapport 2018-01-01--2018-03-31

 BIMobject Bokslutskommuniké 2018-02-15

 BIMobject Delårsrapport 2017-01-01--2017-09-30
BIMobject Halvårsrapport 2017-01-01--2017-06-30
BIMobject Delårsrapport 2017-01-01--2017-03-31
BIMobject Bokslutskommuniké 2017-02-28
BIMobject Delårsrapport 2016-01-01--2016-09-30
BIMobject Halvårsrapport 2016-01-01--2016-06-30
BIMobject Delårsrapport 2016-01-01--2016-03-31
BIMobject Bokslutskommuniké 2016-03-03
BIMobject Delårsrapport 2015-01-01--2015-09-30
BIMobject Halvårsrapport 2015-01-01--2015-06-30
BIMobject Delårsrapport 2015-01-01--2015-03-31 
BIMobject Bokslutskommunike 2015-02-23.pdf
BIMobject Delårsrapport 2014-01-01--2014-09-30
BIMobject Halvårsrapport 2014-01-01--2014-06-30
BIMobject Delårsrapport 2014-01-01--2014-03-31
BIMobject Bokslutskommuniké 2014-02-27

Prospekt

BIMobject Prospekt 2013-10-29 556856-7696

Tidpunkter för ekonomisk information

Innevarande räkenskapsperiod:

2018-01-01– 2018-12-31

Delårsrapport, januari-sept, 2018 2018-11-15
Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-14

Övrig information