Revisorer

Revisor:

Jacob Kvarnhammar

Huvudansvarig revisor:

David Olow

Adress

KPMG AB
Nordenskiöldsgatan 8
211 19, Malmö