2/9/2018 1

BIMobject AB: Nytt publiceringsdatum för BIMobjects bokslutskommuniké 2017

BIMobject AB (publ) meddelar härmed att publiceringen av bolagets bokslutskommuniké 2017 och delårsrapport för perioden januari - december kommer att ske torsdagen den 15 februari 2018, kl 8:00. Tidigare kommunicerat datum var den 28 februari 2018.

Datum för finansiella rapporter verksamhetsåret samt årsstämma 2018

15 februari Bokslutsrapport för 2017
15 maj Delårsrapport januari-mars 2018
15 augusti Delårsrapport januari-juni 2018
15 november Delårsrapport januari-september 2018

2019
14 februari Bokslutsrapport för 2018

Rapporterna publiceras kl. 08.00 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.
Årsredovisningen för 2017 publiceras vecka 20.
Årsstämman 2018 hålls i Malmö den 8 juni 2017 kl 10:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 685 29 00
Email: press@bimobject.com

Om BIMobject AB

BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com    

Link to file