Rozwiązania

BIMobject® Rozwiązania

W tej części można znaleźć informacje dotyczące rozwiązań dla Firm Budowlanych, Producentów i osób pracujących w branży AEC

Tworzenie obiektu i proces

Oferujemy zaawansowane usługi, takie jak modelowanie 3D, programowanie, tworzenie skryptów, konwersję plików CAD i innych danych do budowy wysokiej jakości inteligentnych obiektów BIM.

Czytaj więcej

BIMsupply®

BIMobject® Product Site to nowoczesny i inteligenty sposób publikacji rzeczywistych obiektów BIM producentów umożliwiający zarządzanie treściami cyfrowymi.

Czytaj więcej

BIMscript®

BIMobject® Product Site to nowoczesny i inteligenty sposób publikacji rzeczywistych obiektów BIM producentów umożliwiający zarządzanie treściami cyfrowymi.

Czytaj więcej

BIMobject® Mosquito

BIMobject® Product Site to nowoczesny i inteligenty sposób publikacji rzeczywistych obiektów BIM producentów umożliwiający zarządzanie treściami cyfrowymi.

Czytaj więcej

BIMobject® Marketing Campaign

BIMobject® Marketing Campaign assists marketers working at a building product manufacturing company by opening up a whole new channel to directly communicate with the right target audience.

Czytaj więcej

BIMobject® Cloud

BIMobject® Product Site to nowoczesny i inteligenty sposób publikacji rzeczywistych obiektów BIM producentów umożliwiający zarządzanie treściami cyfrowymi.

Czytaj więcej

BIMobject® Apps

BIMobject® Apps to bezpłatne rozszerzenia do oprogramowania SketchUp, Revit, ArchiCAD i AutoCAD, dzięki którym obiekty BIM dostępne na portalu bimobject.com można w prosty i intuicyjny sposób bezpośrednio umieścić w opracowywanym przez użytkownika projekcie. Wszystkie obiekty można pobierać za darmo, wystarczy tylko zarejestrować się na stronie bimobject.com. BIMobject App® dla Vectorworks nie wymaga instalowania, ponieważ jest ona częścią Vectorworks Architect 2017 service pack 1.

Czytaj więcej

BIMobject® Properties

BIMobject® Properties, BOPC, określa przyszłe standardy przechowywania właściwości obiektów zawierających parametry, metadane czy cechy. Umożliwia producentowi inteligentne dodawanie własności obiektów, takich jak między innymi systemy klasyfikacji.

Czytaj więcej

BIMobject® Product Site

BIMobject® Product Site to nowoczesny i inteligenty sposób publikacji rzeczywistych obiektów BIM producentów umożliwiający zarządzanie treściami cyfrowymi.

Czytaj więcej

BIMobject® Hercules

BIMobject® Hercules jest rozwiązaniem dedykowanym dla dużych przedsiębiorstw, służącym do opracowywania, organizacji, strukturyzacji, standaryzacji oraz zarządzania własnymi obiektami BIM. Jednocześnie umożliwia ono publikację obiektów w chmurze i przydzielanie do nich praw dostępu zdefiniowanym grupom użytkowników.

Czytaj więcej

BIManalytics® Core™

BIManalytics® Core stanowi rozwiązanie typu SaaS, umożliwia analizę rynku na potrzeby działań przedsprzedażowych według pobrań z BIMobject® Cloud. Rozwiązanie to stanowi wsparcie dla biznesu, jak również narzędzie do komunikowania się z użytkownikami w sposób bezpośredni lub pośredni.

Czytaj więcej

BIMobject® API

Meet the most powerful BIM content API the world has ever seen.

> Read More

BIMobject® EVO

A desktop app to organise & curate ALL your content in the BIM process

> Read More

Object Creation & Process

We offer highly qualified services like 3D modeling, programming, scripting, conversion of CAD and other data to build smart and reliant high-quality BIM objects.

> Read More

BIMsupply®

BIMsupply® is a cloud-based solution that will allow BIM users to create bill of materials, tenders, bids and direct orders seamlessly within a BIM project in Autodesk Revit.

> Read More

BIMobject® Marketing Campaign

BIMobject® Marketing Campaign assists marketers working at a building product manufacturing company by opening up a whole new channel to directly communicate with the right target audience.

> Read More

BIMscript®

BIMscript® is a solution designed to streamline and accelerate the process of BIM content creation. It delivers both an open and freely accessible scripting language as well as a BIM object authoring solution.

> Read More

BIMobject® Mosquito

The technology of Mosquito allows anyone with a licence to create BIM objects directly in the cloud and publish them to the world in minutes.

> Read More

BIMobject® Properties

BIMobject® Properties sets the future standard for extended properties, also known as parameters, metadata or attributes. It allows manufacturers to add properties such as classification systems in a clever way.

> Read More

BIMobject® Hercules

BIMobject® Hercules is a cloud solution for large companies to develop, organise, structure, standardise and manage their own BIM objects, and also publish and syndicate these in a controlled way to project groups anywhere in the world.

> Read More

BIMobject® Product Site

BIMobject® Product Site is a modern and smarter way for you as a manufacturer to manage your digital content in a controlled way as this service enables a future-proof digital content management strategy.

> Read More

BIManalytics® Core™

BIManalytics® Core™ is a pre-sales, business and marketing analytics tool to follow up leads connected to downloads from the BIMobject® Cloud. It is a prospect and lead generator, an enabler for business matching as well as a communication tool with direct and indirect influencers.

> Read More

BIMobject® Apps

The BIMobject® Apps are available for SketchUp, Revit, ArchiCAD and AutoCAD and are completely free to download and use, all you have to do is register at bimobject.com. The BIMobject® App for Vectorworks does not need any installation, since the app is a part of Vectorworks Architect 2017 service pack 1.

> Read More

BIMobject® Cloud

The BIMobject® Cloud is an internet based central database, holding all BIM object information and BIM files. The cloud only contains products from real manufacturers and we always work in close cooperation with every manufacturer. Explore the Power of the BIMobject® Cloud Go to the BIMobject® Cloud

> Read More