BIManalytics®

Skorzystaj z narzędzia służącemu do analizowania marketingu i sprzedaży.

Skontaktuj się z nami
Pobierz bezpośrednio tutaj:
ARCHICADVectorworks

Czym jest BIManalytics®?

BIManalytics® to analityczne narzędzie, które umożliwia analizę rynku na potrzeby działań przedsprzedażowych poprzez śledzenie pobrań z BIMobject® Cloud. Jest to swoisty generator leadów, wsparcie dla biznesu, jak również narzędzie służące komunikowaniu się z projektantami w sposób bezpośredni lub pośredni.

Śledzenie pobrań

Każdy produkt pobrany z BIMobject Cloud jest odnotowywany w aktywności użytkownika. BIManalytics® gromadzi całą aktywność wygenerowaną podczas pobierania cyfrowych treści danego producenta znajdujących się na BIMobject Cloud, a zebrane dane są przechowywane w celu umożliwienia dalszych analiz. Narzędzie to, definiowane jako big data, jest w stanie sortować, filtrować i prezentować analizy z bazy danych. Ma ono możliwość elastycznego sortowania wyników (np. według okresu czasu) oraz dostarczania szczegółowych informacji o tym, które systemy BIM są wykorzystywane w poszczególnych krajach, aby w ten sposób wspomóc producentów branży budowlanej w procesach podejmowania decyzji .

Widok leadów

Celem jest dostarczenie pracownikom informacji i środków niezbędnych do oceny zaangażowania użytkowników oraz związanych z tym szans sprzedażowych. Narzedzie to jest istnym generatorem leadów sprzedażowych oraz uzupełnieniem klasycznych systemów CRM. Korzystając z BIManalytics® dział sprzedaży zyskuje możliwość komunikowania się z użytkownikami BIM oraz wgląd do takich informacji jak ich zawód czy firma. Jednocześnie pracownicy zajmujący się sprzedażą mogą znaleźć pośrednich i bezpośrednich interesariuszy i podjąć z nimi współpracę, aby w ten sposób zyskać nowe projekty oraz nowe możliwości. Narzędzie pozwala również pobierać informacje na temat pojedynczych użytkowników na postawie danych obszarów geograficznych określonych według kraju, regionu, miasta lub kodu pocztowego. Wyświetlana mapa świata podzielona na regiony pomoże w ogólnym przeglądzie miejsc, w których generowane są leady i sprzedawane są konkretne produkty.

Marketing

BIManalytics® umożliwia przeanalizowanie, która kampania, produkt, format pliku lub region cieszy się się największą skutecznością działań, aby na tej podstawie stworzyć strategie, które pozwolą wygenerować zwrot z podjętej inwestycji. Działy marketingu mogą również bezpośrednio z narzędzia wygenerować raport przedstawiający zestawienie wyników w formacie pdf.

Business Matching i BIMsupply®

BIManalytics® dostarcza pełne wsparcie dla Business Matching, będącego funkcją BIMsupply® oraz bimobject.com. Występują w nim 3 poziomy licencjonowania: Business Matching na stronach produktowych bimobject.com, zestawienia materiałowe w chmurze BIMsupply® oraz przestrzeń projektowa 3D BIM w BIMsupply®. Funkcjonalność Business Matching bazuje na lokalnym regionie sprzedaży zdefiniowanym na podstawie kodu pocztowego.

Włączając funckję Business Matching skierowaną na konkretny kraj, producent zyskuje możliwość dołączenia swoich zespołów sprzedażowych do BIManalytics® przez co lokalni przedstawiciele handlowi zostaną dopasowani do użytkowników BIM. BIManalytics® można skonfigurować według kraju, regionu czy kodu pocztowego. Uruchomiony Business Matching angażuje użytkowników końcowych (profesjonalistów BIM) do kontaktowania się z producentem bezpośrednio poprzez kanał sprzedaży lub łańcuch dostaw w celu uzyskania wycen, pomocy technicznej lub złożenia zamówienia.

Wiadomości BIMobject Mail

BIManalytics® działa równocześnie z narzędziem BIMobject® Mail. Jest to w pełni zintegrowane centrum wiadomości, dzięki któremu pracownicy sprzedaży mogą komunikawać się z użytkownikami BIM.

Czym jest BIManalytics®?

BIManalytics® to analityczne narzędzie, które umożliwia analizę rynku na potrzeby działań przedsprzedażowych poprzez śledzenie pobrań z BIMobject® Cloud. Jest to swoisty generator leadów, wsparcie dla biznesu, jak również narzędzie służące komunikowaniu się z projektantami w sposób bezpośredni lub pośredni.

Śledzenie pobrań

Każdy produkt pobrany z BIMobject Cloud jest odnotowywany w aktywności użytkownika. BIManalytics® gromadzi całą aktywność wygenerowaną podczas pobierania cyfrowych treści danego producenta znajdujących się na BIMobject Cloud, a zebrane dane są przechowywane w celu umożliwienia dalszych analiz. Narzędzie to, definiowane jako big data, jest w stanie sortować, filtrować i prezentować analizy z bazy danych. Ma ono możliwość elastycznego sortowania wyników (np. według okresu czasu) oraz dostarczania szczegółowych informacji o tym, które systemy BIM są wykorzystywane w poszczególnych krajach, aby w ten sposób wspomóc producentów branży budowlanej w procesach podejmowania decyzji .

Widok leadów

Celem jest dostarczenie pracownikom informacji i środków niezbędnych do oceny zaangażowania użytkowników oraz związanych z tym szans sprzedażowych. Narzedzie to jest istnym generatorem leadów sprzedażowych oraz uzupełnieniem klasycznych systemów CRM. Korzystając z BIManalytics® dział sprzedaży zyskuje możliwość komunikowania się z użytkownikami BIM oraz wgląd do takich informacji jak ich zawód czy firma. Jednocześnie pracownicy zajmujący się sprzedażą mogą znaleźć pośrednich i bezpośrednich interesariuszy i podjąć z nimi współpracę, aby w ten sposób zyskać nowe projekty oraz nowe możliwości. Narzędzie pozwala również pobierać informacje na temat pojedynczych użytkowników na postawie danych obszarów geograficznych określonych według kraju, regionu, miasta lub kodu pocztowego. Wyświetlana mapa świata podzielona na regiony pomoże w ogólnym przeglądzie miejsc, w których generowane są leady i sprzedawane są konkretne produkty.

Marketing

BIManalytics® umożliwia przeanalizowanie, która kampania, produkt, format pliku lub region cieszy się się największą skutecznością działań, aby na tej podstawie stworzyć strategie, które pozwolą wygenerować zwrot z podjętej inwestycji. Działy marketingu mogą również bezpośrednio z narzędzia wygenerować raport przedstawiający zestawienie wyników w formacie pdf.

Business Matching i BIMsupply®

BIManalytics® dostarcza pełne wsparcie dla Business Matching, będącego funkcją BIMsupply® oraz bimobject.com. Występują w nim 3 poziomy licencjonowania: Business Matching na stronach produktowych bimobject.com, zestawienia materiałowe w chmurze BIMsupply® oraz przestrzeń projektowa 3D BIM w BIMsupply®. Funkcjonalność Business Matching bazuje na lokalnym regionie sprzedaży zdefiniowanym na podstawie kodu pocztowego.

Włączając funckję Business Matching skierowaną na konkretny kraj, producent zyskuje możliwość dołączenia swoich zespołów sprzedażowych do BIManalytics® przez co lokalni przedstawiciele handlowi zostaną dopasowani do użytkowników BIM. BIManalytics® można skonfigurować według kraju, regionu czy kodu pocztowego. Uruchomiony Business Matching angażuje użytkowników końcowych (profesjonalistów BIM) do kontaktowania się z producentem bezpośrednio poprzez kanał sprzedaży lub łańcuch dostaw w celu uzyskania wycen, pomocy technicznej lub złożenia zamówienia.

Wiadomości BIMobject Mail

BIManalytics® działa równocześnie z narzędziem BIMobject® Mail. Jest to w pełni zintegrowane centrum wiadomości, dzięki któremu pracownicy sprzedaży mogą komunikawać się z użytkownikami BIM.

Solutions