BIMobject® Product Site

BIMobject® Product Site to mikrowitryna dla producentów branży budowlanej i projektantów wnętrz. Umożliwia ona architektom tworzenie i podtrzymywanie ich katalogów z cyfrowymi produktami na własnych stronach internetowych ze zwróceniem uwagi głównie na obiekty BIM. BIMobject Product Sites poprzez indywidualny wygląd mogą być dostosowane do potrzeb każdego producenta i mogą być osadzone w każdym środowisku internetowym.

Pojedyncza marka

Strona Produktowa dla producentów

Strona Produktowa Pojedynczej Marki daje producentom możliwość posiadania własnego, unikalnego, markowego katalogu obiektów BIM zintegrowanego z ich własną stroną internetową lub posiadać do niej dostęp na osobnej mikrowitrynie. Rozwiązanie to kierowane jest do producentów pojedynczych marek chcących wypromować własną Product Site, zawierającą tylko ich własne produkty w postaci obiektów BIM na swojej stronie internetowej oprócz samej BIMobject Cloud. Interfejs użytkownika można dopasować tak, aby odzwierciedlał daną markę.


Multi marek

Strona Produktowa dla firm budowlanych, sklepów detalicznych, producentów kilku marek i większych organizacji z wieloma markami.

Strony Produktowe dla multi marek pozwalają na utrzymanie kilku marek w tym samym czasie na jednej stronie internetowej. Rozwiązanie to jest korzystne dla większych organizacji, sklepów detalicznych, pojęć projektowych, firm budowlanych i innych. Strona Produktowa jest odpowiednia dla firm budowlanych i innych korporacji, które chcą zarządzać asortymentem produktów budowlanych kilku producentów. Rozwiązanie to może być użyte do kierowania założeń projektowych lub wstępnie określonych produktów dla sieci sprzedaży detalicznej i firmy budowlanej w projektach design-build z predefiniowanymi wyborami produktu.  

Zapewni to spójność modeli i wzorów, jak również wyższą jakość w modelach ze standardowych obiektów producenta dla różnych zespołów projektowych. Usprawnią one także proces BIM: zamiast projektantów tworzących swoje własne obiekty BIM dla danego projektu, obiekty te są już dostępne w wysoko wykwalifikowanych i najlepszych wersjach jakościowych. Elementy interfejsu użytkownika można dostosować w celu uwzględnienia marki każdego konkretnego właściciela Strony Produktowej.

Download the parameter file