BIMobject® Properties

BIMobject® Properties

BIMobject® Properties, BOPC, wyznacza standardy dla przyszłych rozszerzonych własności, znanych również jako parametry, metadane lub atrybuty. Pozwala producentowi w inteligentny sposób dodawać właściwości takie jak systemy klasyfikacyjne.

Standardy zintegrowane z obiektami

BIMobject Properties wyznacza nowe standardy takie jak ujednolicone systemy klasyfikacyjne dla właściwości oraz wyjaśnia kto jest właścicielem informacji w prosty i praktyczny sposób.

Zestawy dodatkowych własności

BIMobject Properties może zostać użyty w obiektach dla dodatkowych właściwości. Zaawansowani użytkownicy mogą dodać ukryte właściwości do obiektów w celu prowadzenia logistyki i zakupów w późniejszym etapie procesu BIM.

Zgodność COBie

COBie jest niezbędny w UK, aby obiekty były zgodne z założeniami rządu brytyjskiego. Wymagane dane takie jak Operation and Maintenance Properties mogą być błyskawicznie wprowadzone do obiektów poprzez BIMobject® Apps. Najważniejsze jest jednak, że każdy przyszłościowy system klasyfikacyjny w każdym kraju będzie mógł zostać dodany w ten sposób.

Wielorakie zestawy własności

Możliwe jest utworzenie kilku zestawów własności w  jednej chmurze, które na przykład mogą określać informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji, specyfikacji i trwałości.

Ustawienia ograniczonego dostępu

BIMobject Properties może być otwierany przez wszystkich użytkowników lub przez określoną, limitowaną grupę. Właściciel BIMobject Properties może stworzyć unikalną grupę użytkowników, na przykład grupę projektową, z ograniczonym dostępem do informacji. Można także upublicznić ją lub związać z projektem.

Połączenie z Mosquito

BIMobject Properties może być wykorzystany do opracowania nowych obiektów podczas pracy w Mosquito lub innym oprogramowaniu tworzącym BIM. To pozwala każdemu z licencją do tworzenia i publikowania obiektów BIM ze zintegrowanymi standardami w ciągu kilku minut.


Download the parameter file