BIMscript®

BIMscript® to technologia i rozwiązanie mające na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu tworzenia treści BIM. Zapewnia to zarówno otwartość i dostępność języka skryptowego jak również tworzenie dokumentów obiektów BIM.


Potęga języka skryptowego

BIMscript® obejmuje nie tylko zachowania parametryczne, ale również obliczenia, logikę produktu, poziom szczegółowości (z kilkoma poziomach złożoności geometrii i kombinacji geometrycznych) i ogromny zakres właściwości i atrybutów.

Importuj mechaniczną geometrię CAD

BIMobject® LENA to aplikacja do tworzenia dokumentów dla mechanicznego systemu Rhino 3D CAD, który generuje BIMscript. Jest to rozwiązanie, w którym mechaniczna geometria CAD może być importowana z większości mechanicznych systemów CAD, w tym produktów z branży, takich jak CATIA, SolidWorks, SolidEdge, IGES, NX, JT, Inventor i Pro E. Rhino jest platformą hostingową dla LENA, w której BIMscript jest generowany i pracuje w połączeniu z funkcjami modelowania i optymalizacji Rhino.

Generuj natywne obiekty BIM

Działający w chmurze, BIMscript generuje inteligentne, natywne obiekty BIM w wielu formatach dla najbardziej popularnych aplikacji BIM jak Autodesk, Graphisoft i Trimble z potencjałem na kilka innych w niedalekiej przyszłości. Generuje także obiekty w powszechnie stosowanych formatach takich jak IFC, 3DS, DWG i WebGL.

Połączony z BIMobject® Cloud

BIMobject LENA jest bezpośrednio podłączony do BIMobject Cloud, zapewniając bezproblemowy przepływ do publikowania obiektów i obejmuje łączenie z odpowiadającymi informacjami o produkcie przechowywanymi w zbiorach własności w BIMobject Cloud.

Skalowalność i inteligentność

Rozwiązanie jest skalowalne i może opisywać produkty, jak również komponenty w bardzo inteligentny sposób, tworząc konfigurowalne obiekty z odmiennymi parametrycznymi i różnymi poziomami szczegółowości. BIMscript jest podzbiorem języka programowania C i umożliwia powstanie inteligentnych obiektów w BIMobject Lena, a następnie prowadzenie i zarządzanie nimi w BIMobject Cloud. Obiekty utworzone za pomocą BIMscript mają możliwość włączenia właściwości i metadanych z BIMobject® Properties (BOPC).

Łatwość w użyciu

BIMobject LENA wymaga od wykonawcy posiadania licencji na wykorzystanie Rhino 3D oraz akredytacji od BIMobject. BIMobject LENA jest bardzo łatwy w obsłudze, a wewnątrz odbywają się wszystkie kontrole składni, testowanie i tworzenia generowanego BIMscript. Technologia ta jest swobodnie dostępna i będzie bez przerwy rozszerzana.


Download the parameter file