Hercules Cloud

Zarządzaj projektami i kontroluj je w bezpiecznym środowisku

Zapytaj nas o Hercules
Pobierz bezpośrednio tutaj:
ARCHICADVectorworks

Mikrowitryna projektowa z kontrolą użytkownika

BIMobject® Hercules to rozwiązanie oparte na chmurze, stworzone dla dużych firm do opracowywania, organizowania, strukturyzacji, standaryzacji i zarządzania własnymi obiektami BIM, a także publikowania i syndykowania ich w kontrolowany sposób do grup projektowych w dowolnym miejscu na świecie. Hercules dostarcza rozwiązanie chmurowe do zarządzania treścią, które wspomaga cyfrowe procesy budowy. Przeznaczony jest dla firm wykonawczych, budowlanych, konsultingowych i architektonicznych do zarządzania i kontrolowania treści BIM w środowisku chmurowym, umożliwiając tysiącom użytkowników współużytkowanie tej samej zawartości BIM.

Platforma będąca usługą

Hercules został opracowany w formie platformy i stanowi integralną część BIMobject Cloud. Umożliwia firmom samodzielne zarządzanie szeroką gamą treści BIM, w tym dokumentacją, plikami CAD i obiektami BIM oraz dostęp do Single Source of Truth, obsługi wersji, danych strukturalnych, obsługi języków i różnorodnych systemów klasyfikacji.

Prosty w użyciu

Hercules jest dostępny w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub poprzez pakiety CAD / BIM z naszych BIMobject® Apps. Jest to łatwy i sprawdzony sposób publikowania obiektów i informacji grupom użytkowników określonych dla projektu. Obiekty producenta, które są dostępne w publicznej chmurze, mogą zostać połączone z prywatną chmurą (Project Site). Ułatwia to i przyspiesza dostęp do wysokiej jakości obiektów BIM kontrolowanych przez administratora projektu.

Skalowalność

Platforma jest niezwykle skalowalna względem różnych roli użytkowników oraz aplikacji w chmurze. Osoby zarządzające projektami mogą przesyłać własne zastrzeżone obiekty BIM do wybranych prywatnych chmur (Project Sites), a następnie dołączać konkretne zestawy właściwości, takie jak standard COBie. W przypadku grup użytkowników właściciel może podzielić role wewnątrz organizacji lub w zewnętrznych zespołach projektowych.

Zawiera inne aplikacje BIMobject Cloud

· BIManalytics®, które dostarcza producentowi informacje na temat wykorzystania obiektów, liczby pobrań i wersji.
· Project Site, czyli prywatne chmury będące bezpiecznymi witrynami pod pełną kontrolą użytkownika.
· Product Administration, która umożliwia zarządzanie użytkownikami, grupami, chmurami, treściami i aplikacjami w chmurze.
· Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem BIM: Revit, ARCHICAD, SketchUp, AutoCAD i Vectorworks.

Bezpieczeństwo

Hercules działa pod protokołem SSL, co oznacza, że wszystkie ​​poufne dane są szyfrowane. Hercules umożliwia organizacjom sprawowanie pełnej kontroli nad swoimi obiektami BIM, a także nad tym, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do prywatnych chmur określanych jako Project Sites, w celu korzystania z obiektów. Zmiany danych w obiektach mogą być monitorowane poprzez automatyczny dziennik kontroli.


Mikrowitryna projektowa z kontrolą użytkownika

BIMobject® Hercules to rozwiązanie oparte na chmurze, stworzone dla dużych firm do opracowywania, organizowania, strukturyzacji, standaryzacji i zarządzania własnymi obiektami BIM, a także publikowania i syndykowania ich w kontrolowany sposób do grup projektowych w dowolnym miejscu na świecie. Hercules dostarcza rozwiązanie chmurowe do zarządzania treścią, które wspomaga cyfrowe procesy budowy. Przeznaczony jest dla firm wykonawczych, budowlanych, konsultingowych i architektonicznych do zarządzania i kontrolowania treści BIM w środowisku chmurowym, umożliwiając tysiącom użytkowników współużytkowanie tej samej zawartości BIM.

Platforma będąca usługą

Hercules został opracowany w formie platformy i stanowi integralną część BIMobject Cloud. Umożliwia firmom samodzielne zarządzanie szeroką gamą treści BIM, w tym dokumentacją, plikami CAD i obiektami BIM oraz dostęp do Single Source of Truth, obsługi wersji, danych strukturalnych, obsługi języków i różnorodnych systemów klasyfikacji.

Prosty w użyciu

Hercules jest dostępny w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub poprzez pakiety CAD / BIM z naszych BIMobject® Apps. Jest to łatwy i sprawdzony sposób publikowania obiektów i informacji grupom użytkowników określonych dla projektu. Obiekty producenta, które są dostępne w publicznej chmurze, mogą zostać połączone z prywatną chmurą (Project Site). Ułatwia to i przyspiesza dostęp do wysokiej jakości obiektów BIM kontrolowanych przez administratora projektu.

Skalowalność

Platforma jest niezwykle skalowalna względem różnych roli użytkowników oraz aplikacji w chmurze. Osoby zarządzające projektami mogą przesyłać własne zastrzeżone obiekty BIM do wybranych prywatnych chmur (Project Sites), a następnie dołączać konkretne zestawy właściwości, takie jak standard COBie. W przypadku grup użytkowników właściciel może podzielić role wewnątrz organizacji lub w zewnętrznych zespołach projektowych.

Zawiera inne aplikacje BIMobject Cloud

· BIManalytics®, które dostarcza producentowi informacje na temat wykorzystania obiektów, liczby pobrań i wersji.
· Project Site, czyli prywatne chmury będące bezpiecznymi witrynami pod pełną kontrolą użytkownika.
· Product Administration, która umożliwia zarządzanie użytkownikami, grupami, chmurami, treściami i aplikacjami w chmurze.
· Bezpośrednia integracja z oprogramowaniem BIM: Revit, ARCHICAD, SketchUp, AutoCAD i Vectorworks.

Bezpieczeństwo

Hercules działa pod protokołem SSL, co oznacza, że wszystkie ​​poufne dane są szyfrowane. Hercules umożliwia organizacjom sprawowanie pełnej kontroli nad swoimi obiektami BIM, a także nad tym, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do prywatnych chmur określanych jako Project Sites, w celu korzystania z obiektów. Zmiany danych w obiektach mogą być monitorowane poprzez automatyczny dziennik kontroli.


Solutions