Properties

Zarządzaj szczegółowymi właściwościami, takimi jak parametry, metadane i atrybuty

Zapytaj nas o Properties
Pobierz bezpośrednio tutaj:
ARCHICADVectorworks

Zintegruj standardy z obiektami

System właściwości BIMobject Properties określa przyszłe standardy, takie jak znormalizowane systemy klasyfikacji dla nieruchomości oraz w prosty sposób wskazuje właściciela tych informacji.

Dodatkowe zestawy właściwości

Properties mogą być wykorzystywane jako dodatkowe właściwości obiektów. Zaawansowani użytkownicy mają możliwość dodawania ukrytych właściwości do obiektów w celu prowadzenia logistyki i dokonywania zakupów w późnieszych etapach procesu BIM.

Zgodność z COBie

COBie to brytyjski standard klasyfikacji niezbędny do zapewnienia zgodności obiektów z wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii. Wymagane dane, takie jak informacje o konserwacji budynku, można dynamicznie umieścić w obiektach za pośrednictwem BIMobject® Apps. Co najważniejsze, w ten sam sposób można dodać każdy nowopowstały system klasyfikacji dla każdego kraju.

Zestawy właściwości

Istnieje możliwość utworzenia kilku zestawów właściwości w ramach jednej chmury, które przykładowo mogą definiować informacje o operacjach, konserwacji, specyfikacjach i trwałości.

Ustawienia ograniczonego dostępu

Properties mogą być dostępne dla wszystkich użytkowników lub ograniczone dla określonej grupy. Administrator BIMobject Properties może tworzyć unikalne grupy użytkowników, na przykład zespoły projektowe, aby ograniczyć dostęp do poszczególnych informacji. Mogą być one także udostępniane publicznie lub ściśle powiązane z danym projektem.

Podłączone do Mosquito

BIMobject Properties mogą być wykorzystane do tworzenia nowych obiektów w Mosquito lub w innym oprogramowaniu BIM. Pozwala to każdemu posiadającemu licencję na tworzenie i publikowanie obiektów BIM ze zintegrowanymi standardami w zaledwie kilka minut.

Zintegruj standardy z obiektami

System właściwości BIMobject Properties określa przyszłe standardy, takie jak znormalizowane systemy klasyfikacji dla nieruchomości oraz w prosty sposób wskazuje właściciela tych informacji.

Dodatkowe zestawy właściwości

Properties mogą być wykorzystywane jako dodatkowe właściwości obiektów. Zaawansowani użytkownicy mają możliwość dodawania ukrytych właściwości do obiektów w celu prowadzenia logistyki i dokonywania zakupów w późnieszych etapach procesu BIM.

Zgodność z COBie

COBie to brytyjski standard klasyfikacji niezbędny do zapewnienia zgodności obiektów z wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii. Wymagane dane, takie jak informacje o konserwacji budynku, można dynamicznie umieścić w obiektach za pośrednictwem BIMobject® Apps. Co najważniejsze, w ten sam sposób można dodać każdy nowopowstały system klasyfikacji dla każdego kraju.

Zestawy właściwości

Istnieje możliwość utworzenia kilku zestawów właściwości w ramach jednej chmury, które przykładowo mogą definiować informacje o operacjach, konserwacji, specyfikacjach i trwałości.

Ustawienia ograniczonego dostępu

Properties mogą być dostępne dla wszystkich użytkowników lub ograniczone dla określonej grupy. Administrator BIMobject Properties może tworzyć unikalne grupy użytkowników, na przykład zespoły projektowe, aby ograniczyć dostęp do poszczególnych informacji. Mogą być one także udostępniane publicznie lub ściśle powiązane z danym projektem.

Podłączone do Mosquito

BIMobject Properties mogą być wykorzystane do tworzenia nowych obiektów w Mosquito lub w innym oprogramowaniu BIM. Pozwala to każdemu posiadającemu licencję na tworzenie i publikowanie obiektów BIM ze zintegrowanymi standardami w zaledwie kilka minut.

Solutions