BIManalytics®

En komplett, molnbaserad SaaS-lösning för marknadsanalyser och säljstöd

Kontakta oss om BIManalytics®
Ladda ned direkt:
ARCHICADVectorworks

Vad är BIManalytics®?

BIManalytics® är ett verktyg för marknadsanalyser och pre-sales intelligence, där företag kan följa upp leads som är kopplade till nedladdningar från BIMobject® Cloud.


BIManalytics är snabbt, enkelt och smart när det gäller att lokalisera företag som är redo att bli kunder, för att hitta potentiella projekt, samt att snabbt kommunicera med professionella inom AEC-industrin (Architecture, Engineering and Construction).

Analysera nedladdningar

Varje produkt som laddas ner från BIMobject Cloud spåras för att kunna ge kunskap om användares intresse och interaktioner med BIM-objekten. BIManalytics® samlar alla aktiviteter med tillverkarnas digitala innehåll i BIMobject Cloud, där data lagras för att möjliggöra olika former av analys. Verktyget har kapacitet att sortera, filtrera och presentera analyser från en databas som är så stor att den kan definieras som “big data”. Det har flexibiliteten att rapportera över en mängd olika val (t.ex. tidsperioder), och har förmågan att ge detaljerad information om vilka BIM-system som används i olika länder. Denna kunskap är värdefull för att hjälpa tillverkare av byggprodukter vid strategiska beslut.

Vy för potentiella kunder

Målet är att förse säljpersonal med information som kan engagera och hjälpa att utvärdera värdet av försäljningsmöjligheter, detta genom att generera relevanta leads och vara ett komplement till ett CRM-system. Vid användning av BIManalytics® kan säljpersonal kommunicera med professionella BIM-användare och hämta detaljerad information såsom yrke och företag. Försäljningspersonal kan hitta direkta och indirekta influencers som har kunskap om heta affärsområden, samverka med dem och hitta potentiella projekt och möjligheter.

Verktyget gör det möjligt för säljare att hämta information om grupper av användare på geografiska nivåer per land, region, stad eller postnummer. En världsomspännande karta som utgörs av regioner visas för att erbjuda säljpersonal en översikt över de regioner där leads finns och produkter säljs.

För marknadsteam

BIManalytics® gör det möjligt för marknadsförings-team att analysera vilka kampanjer, produkter, källor, filformat och regioner som fungerar bäst och erbjuder möjligheten att mäta avkastningen på deras BIM-innehåll. Marknadsteam kan också samla rapporter direkt från verktyget i pdf-filer för att visa resultat.

Business matching och BIMsupply®

BIManalytics® har fullt stöd för Business Matching, som är en licens och funktion som används i BIMsupply® och på bimobject.com. Den har tre licensnivåer: Business Matching på produktsidor på bimobject.com, molnbaserad materialförteckning i BIMsupply®, och i 3D BIM-projektutrymmen för BIMsupply®. Alla affärsmatchningsfunktioner är baserade på den lokala säljrepresentantens region, definierade av ett urval av postnummer.

När Business Matching är aktiverat i ett specifikt land kan tillverkare lägga till sitt säljteam till BIManalytics® och lokala säljrepresentanter kommer då att matchas mot BIM-användare. BIManalytics® kan ställas in på lands-, regions- eller postnummer-nivå. När Business Matching är aktiverat kommer slutanvändarna (professionella BIM-användare) att kunna kontakta din försäljningskanal och / eller leveranskedja direkt för att begära priser, produktsupport och beställningar.

BIMobject Mail

BIManalytics® fungerar simultant med kommunikationsverktyget BIMobject® Mail. Detta är ett integrerat meddelandecenter där säljpersonal kan kontakta, stödja och kommunicera med BIM-användare.

Vad är BIManalytics®?

BIManalytics® är ett verktyg för marknadsanalyser och pre-sales intelligence, där företag kan följa upp leads som är kopplade till nedladdningar från BIMobject® Cloud.


BIManalytics är snabbt, enkelt och smart när det gäller att lokalisera företag som är redo att bli kunder, för att hitta potentiella projekt, samt att snabbt kommunicera med professionella inom AEC-industrin (Architecture, Engineering and Construction).

Analysera nedladdningar

Varje produkt som laddas ner från BIMobject Cloud spåras för att kunna ge kunskap om användares intresse och interaktioner med BIM-objekten. BIManalytics® samlar alla aktiviteter med tillverkarnas digitala innehåll i BIMobject Cloud, där data lagras för att möjliggöra olika former av analys. Verktyget har kapacitet att sortera, filtrera och presentera analyser från en databas som är så stor att den kan definieras som “big data”. Det har flexibiliteten att rapportera över en mängd olika val (t.ex. tidsperioder), och har förmågan att ge detaljerad information om vilka BIM-system som används i olika länder. Denna kunskap är värdefull för att hjälpa tillverkare av byggprodukter vid strategiska beslut.

Vy för potentiella kunder

Målet är att förse säljpersonal med information som kan engagera och hjälpa att utvärdera värdet av försäljningsmöjligheter, detta genom att generera relevanta leads och vara ett komplement till ett CRM-system. Vid användning av BIManalytics® kan säljpersonal kommunicera med professionella BIM-användare och hämta detaljerad information såsom yrke och företag. Försäljningspersonal kan hitta direkta och indirekta influencers som har kunskap om heta affärsområden, samverka med dem och hitta potentiella projekt och möjligheter.

Verktyget gör det möjligt för säljare att hämta information om grupper av användare på geografiska nivåer per land, region, stad eller postnummer. En världsomspännande karta som utgörs av regioner visas för att erbjuda säljpersonal en översikt över de regioner där leads finns och produkter säljs.

För marknadsteam

BIManalytics® gör det möjligt för marknadsförings-team att analysera vilka kampanjer, produkter, källor, filformat och regioner som fungerar bäst och erbjuder möjligheten att mäta avkastningen på deras BIM-innehåll. Marknadsteam kan också samla rapporter direkt från verktyget i pdf-filer för att visa resultat.

Business matching och BIMsupply®

BIManalytics® har fullt stöd för Business Matching, som är en licens och funktion som används i BIMsupply® och på bimobject.com. Den har tre licensnivåer: Business Matching på produktsidor på bimobject.com, molnbaserad materialförteckning i BIMsupply®, och i 3D BIM-projektutrymmen för BIMsupply®. Alla affärsmatchningsfunktioner är baserade på den lokala säljrepresentantens region, definierade av ett urval av postnummer.

När Business Matching är aktiverat i ett specifikt land kan tillverkare lägga till sitt säljteam till BIManalytics® och lokala säljrepresentanter kommer då att matchas mot BIM-användare. BIManalytics® kan ställas in på lands-, regions- eller postnummer-nivå. När Business Matching är aktiverat kommer slutanvändarna (professionella BIM-användare) att kunna kontakta din försäljningskanal och / eller leveranskedja direkt för att begära priser, produktsupport och beställningar.

BIMobject Mail

BIManalytics® fungerar simultant med kommunikationsverktyget BIMobject® Mail. Detta är ett integrerat meddelandecenter där säljpersonal kan kontakta, stödja och kommunicera med BIM-användare.

Lösningar