BIMobject® Hercules

BIMobject® Hercules

BIMobject® Hercules är en molnbaserad lösning för stora företag för att utveckla, organisera, strukturera, standardisera och hantera egna BIM-objekt, med möjlighet att effektivt publicera och syndikera dessa på ett kontrollerat sätt till projektgrupper världen över.

Lösning för Content Management

Hercules är en molnbaserad lösning för Content Management som stödjer digital konstruktion. Den tillägnas större entreprenad-, konstruktions-, konsult- och arkitektföretag som vill underhålla och kontrollera sitt BIM-content  i en molnbaserad miljö. Lösningen tillåter tusentals användare att dela samma BIM-content.

Platform as a service

Hercules har utvecklats som en plattform och är en integrerad del av BIMobject® Cloud, vilket gör det möjligt för företag att kontinuerligt hantera BIM-content såsom dokumentation, CAD-filer och BIM-objekt. Den möjliggör även Single Source of Truth, versionhantering, strukturerad data samt stöd för olika språk och klassificeringssystem.

Lättanvänd

Den molnbaserade lösningen Hercules är tillgänglig från alla platser, via webbläsare eller inifrån BIM/CAD-system genom BIMobject® Apps. Detta är ett enkelt och erkänt tillvägagångssätt för att publicera objekt och information för projektspecifika användare. Tillverkarspecifika objekt som redan är publicerade på Public Cloud kan länkas till Project Sites av projektansvariga. Detta försäkrar en enklare och snabbare tillgänglighet för högkvalitativa BIM-objekt, samt att dessa kan kontrolleras av den som är ansvarig.

Skalbar

Plattformen tillåter stor skalbarhet med flera användarroller och moln-appar. Ägare av projekt kan ladda upp företagets egna BIM-objekt till olika Project Sites, samt lägga till olika egenskaper, så som COBie. Objekten kan sedan genom användargrupper distribueras av ägaren i den interna organisationen eller till externa designteam.

Inkluderar BIMobject Cloud Apps

  • BIManalytics® Core ger företagets centrala administration detaljerad information om användning, nedladdningar och versionshistorik.
  • BIMobject Properties ger stor flexibilitet i hantering av Property Data Management.
  • Mosquito möjliggör utveckling av nya BIM-objekt direkt i webbläsare.
  • Project Sites är säkra, projektbaserade lagringsplatser med användarkontroll.
  • Produktadministration möjliggör molnbaserad hantering av grupper, användare, moln, content och Apps.
  • Kan integreras med BIM-system så som Revit, ArchiCAD, SketchUp, Vectorworks och AutoCAD.

Säkerhet

Hercules körs under SSL vilket innebär att känslig information krypteras. Hercules ger organisationer full kontroll över de egna BIM-objekten, samt över vilka användare som har åtkomst till Project Sites för nedladdning av objekt. Förändringar i objektens data kan följas via en automatiskt genererad verifieringskedja.

BIMobject® HerculesDownload the parameter file