BIMscript®

Skapa intelligenta och programspecifika BIM-objekt till de populäraste programmen

Kontakta oss
Ladda ned direkt:
ARCHICADVectorworks

Vad är BIMscript®?

BIMscript är ett kraftfullt och smidigt verktyg för att skapa parametriska BIM-objekt. Det fungerar som en plugin i Rhinoceros vilken genererar flera filformat av objekten och dess utökade egenskaper (sk. properties). Filerna kan sedan användas vid modellering i olika BIM-program.

BIMscript fungerar i kombination med modellerings- och optimiseringsfunktionerna i Rhinoceros. BIMscript® omfattar inte bara parametriska beteenden utan även beräkningar, produktlogik och LOD (med flera nivåer av geometrisk komplexitet och geometriska kombinationer). Det innehåller också ett stort utbud av egenskaper och attribut.

Kopplad till BIMobject® Cloud

BIMscript® är direkt kopplat till BIMobject® Cloud, vilket ger ett sömlöst arbetsflöde för den som vill skapa och publicera BIM-objekt för slutanvändaren. Programmet är även integrerat med tillämplig produktinformation som lagrats i egenskapsinställningar på den molnbaserade plattformen.


BIMscript® utgör en del av programspråket C och gör att smarta objekt kan skapas för att sedan lagras och hanteras i BIMobject® Cloud. Objekt skapade genom BIMscript® kan senare tilldelas egenskaper och metadata från Properties.

Generera riktiga BIM-objekt till flera program

När BIMscript® används i en molnmiljö kan skriptspråket skapa intelligenta och programspecifika BIM-objekt i många olika format för de flesta populära BIM-applikationerna från Autodesk, Graphisoft, Vectorworks och Trimble, och med möjlighet för ännu fler i framtiden. BIMscript skapar också objekt i de mest använda filformaten såsom IFC, 3DS, DWG och WebGL.

Teknologin gör det möjligt att importera mekanisk CAD-geometri från de flesta CAD-system, bl.a. marknadsledande produkter som CATIA, SolidWorks, SolidEdge, IGES, NX, JT, Inventor och Pro E. Lösningen fungerar tillsammans med Rhinos modell- och optimeringsverktyg.


Vad är BIMscript®?

BIMscript är ett kraftfullt och smidigt verktyg för att skapa parametriska BIM-objekt. Det fungerar som en plugin i Rhinoceros vilken genererar flera filformat av objekten och dess utökade egenskaper (sk. properties). Filerna kan sedan användas vid modellering i olika BIM-program.

BIMscript fungerar i kombination med modellerings- och optimiseringsfunktionerna i Rhinoceros. BIMscript® omfattar inte bara parametriska beteenden utan även beräkningar, produktlogik och LOD (med flera nivåer av geometrisk komplexitet och geometriska kombinationer). Det innehåller också ett stort utbud av egenskaper och attribut.

Kopplad till BIMobject® Cloud

BIMscript® är direkt kopplat till BIMobject® Cloud, vilket ger ett sömlöst arbetsflöde för den som vill skapa och publicera BIM-objekt för slutanvändaren. Programmet är även integrerat med tillämplig produktinformation som lagrats i egenskapsinställningar på den molnbaserade plattformen.


BIMscript® utgör en del av programspråket C och gör att smarta objekt kan skapas för att sedan lagras och hanteras i BIMobject® Cloud. Objekt skapade genom BIMscript® kan senare tilldelas egenskaper och metadata från Properties.

Generera riktiga BIM-objekt till flera program

När BIMscript® används i en molnmiljö kan skriptspråket skapa intelligenta och programspecifika BIM-objekt i många olika format för de flesta populära BIM-applikationerna från Autodesk, Graphisoft, Vectorworks och Trimble, och med möjlighet för ännu fler i framtiden. BIMscript skapar också objekt i de mest använda filformaten såsom IFC, 3DS, DWG och WebGL.

Teknologin gör det möjligt att importera mekanisk CAD-geometri från de flesta CAD-system, bl.a. marknadsledande produkter som CATIA, SolidWorks, SolidEdge, IGES, NX, JT, Inventor och Pro E. Lösningen fungerar tillsammans med Rhinos modell- och optimeringsverktyg.


Lösningar