BIMscript®

BIMscript® är en lösning framtagen för att effektivisera och påskynda processen av att skapa BIM-content. Den erbjuder ett öppet, gratis skriptspråk som ett smidigt verktyg för att skapa BIM-objekt.

Kraftfullt skriptspråk

BIMscript® omfattar inte bara parametriska beteenden utan även beräkningar, produktlogik och LOD (med flera nivåer av geometrisk komplexitet och geometriska kombinationer). Det innehåller också ett stort utbud av egenskaper och attribut.

Importera mekanisk CAD-geometri

Med hjälp av en utvecklingsapp skapas BIMscript® ur 3D CAD-systemet Rhino, som fungerar som en värdplattform. Teknologin gör det möjligt att importera mekanisk CAD-geometri från de flesta CAD-system, bl.a. marknadsledande produkter som CATIA, SolidWorks, SolidEdge, IGES, NX, JT, Inventor och Pro E. Lösningen fungerar tillsammans med Rhinos modell- och optimeringsverktyg.

Generera riktiga BIM-objekt

När BIMscript® används i en molnmiljö kan skriptspråket skapa intelligenta och programspecifika BIM-objekt i många olika format för de flesta populära BIM-applikationerna från Autodesk, Graphisoft, Vectorworks och Trimble, och med möjlighet för ännu fler i framtiden. BIMscript skapar också objekt i de mest använda filformaten såsom IFC, 3DS, DWG och WebGL.

Kopplad till BIMobject® Cloud

Lösningen är direkt kopplat till BIMobject® Cloud, vilket ger ett sömlöst arbetsflöde när nya BIM-objekt ska publiceras. Programmet är även integrerat med tillämplig produktinformation som lagrats i egenskapsinställningar på den molnbaserade plattformen.

Skalbar och intelligent

Tekniklösningen är skalbar och kan skapa objekt och komponenter på ett intelligent sätt. Den kan användas för att skapa konfigurerbara objekt med parametriska variationer och olika detaljnivåer. BIMscript® utgör en del av programspråket C och gör att smarta objekt kan skapas för att sedan lagras och hanteras i BIMobject® Cloud. Objekt skapade genom BIMscript® kan senare tilldelas egenskaper och metadata från BIMobject® Properties.

Lätt att använda

För att använda BIMscript® behövs en kommersiell licens för Rhino 3D och en ackreditering från BIMobject®. Lösningen är användarvänlig och innehåller all nödvändig kontroll vad gäller syntax, test och produktion som krävs för att skapa BIMscript®. Teknologin är gratis och utvecklas kontinuerligt.

Se film om BIMscript®


Download the parameter file