Objektutveckling & Process

Utveckling av BIM-objekt

Vi erbjuder kvalificerade tjänster som 3D-modellering, programmering, scripting samt lösningar för att bygga smarta och högkvalitativa BIM-objekt från CAD och annan data.

Vi arbetar med en kombination av standardverktyg på marknaden och våra egna utvecklade verktyg, vilket snabbar upp och ger oss en konkurrensfördel i PCM. Vi kan erbjuda både lokal projektledning från våra partners och lokala kontor över hela världen samt högt kvalificerad personal för jobbet.

Vår personal är BIM-experter och har lång erfarenhet av hur CAD- och BIM-system fungerar i byggbranschen. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att skapa innehåll för AEC-industrin.

Process

BIMobject® hjälper dig och din organisation att samla in, analysera samt flytta information och data från produktion och marknadsföring till smarta, kompakta BIM-objekt.

Dessa objekt fungerar som virtuella agenter för dig varje gång arkitekter och konsulter bygger, modellerar och formger byggnader i sina program för CAD och BIM. Våra projektledare är alla BIM-experter och de flesta av dem är utbildade arkitekter och har varit 3D-experter under många år.

Om du är intresserad av att få ett kort introduktion till marknadsläget så besöker vi mer än gärna ditt företag och gör en behovsanalys baserat på din aktuella situation gällande till exempel produktkomplexitet, USP, köprutiner och exportmarknader.

Download the parameter file