Properties

Sätter en ny standard för utökade egenskaper

Kontakta oss om Properties
Ladda ned direkt:
ARCHICADVectorworks

Integrerar standarder i objekt

Properties sätter en ny standard för utökade egenskaper, så kallade parametrar, metadata eller attribut, och klargör på ett enkelt och praktiskt sätt för marknaden vem som äger informationen.

Extra inställningar för egenskaper

BIMobject Properties ger tillverkare möjlighet att definiera flera egenskaper i BIM-objekt. Professionella användare kan lägga till dolda egenskaper i ett objekt för att styra logistik och inköp i ett senare skede i BIM-processen.

Kompatibel med COBie

COBie är en brittiskt BIM-datastandard som behövs för att göra objekt anpassade till krav som ställs på offentlig byggprojektering i Storbritannien. Denna typ av landsspecifika krav kan tillgodoses genom att data dynamiskt läggs till i objekt via BIMobect Apps, till exempel egenskaper för drift och undehåll. Framtida klassificeringssystem från olika länder kommer att kunna läggas till på detta sätt.

Fler egenskapsgrupper

Properties tillåter skapandet av flera egenskapsinställningar inom ett moln. Det är bland annat möjligt att ange information om drift och underhåll samt detaljerade specifikationer och miljöprestanda.

Inställningar för begränsad åtkomst

Properties kan vara öppna för alla användare eller begränsas till en särskild grupp. Administratören kan skapa unika användargrupper för att begränsa tillgång till information, till exempel för ett designteam. Properties kan även vara offentliga eller projektrelaterade.

Kopplat till Mosquito

Properties kan användas vid utveckling av nya objekt som tas fram i Mosquito eller någon annan BIM-skapande programvara. Detta tillåter vem som helst med licens att på några få minuter ta fram och publicera BIM-objekt med integrerade egenskapsstandarder.

Integrerar standarder i objekt

Properties sätter en ny standard för utökade egenskaper, så kallade parametrar, metadata eller attribut, och klargör på ett enkelt och praktiskt sätt för marknaden vem som äger informationen.

Extra inställningar för egenskaper

BIMobject Properties ger tillverkare möjlighet att definiera flera egenskaper i BIM-objekt. Professionella användare kan lägga till dolda egenskaper i ett objekt för att styra logistik och inköp i ett senare skede i BIM-processen.

Kompatibel med COBie

COBie är en brittiskt BIM-datastandard som behövs för att göra objekt anpassade till krav som ställs på offentlig byggprojektering i Storbritannien. Denna typ av landsspecifika krav kan tillgodoses genom att data dynamiskt läggs till i objekt via BIMobect Apps, till exempel egenskaper för drift och undehåll. Framtida klassificeringssystem från olika länder kommer att kunna läggas till på detta sätt.

Fler egenskapsgrupper

Properties tillåter skapandet av flera egenskapsinställningar inom ett moln. Det är bland annat möjligt att ange information om drift och underhåll samt detaljerade specifikationer och miljöprestanda.

Inställningar för begränsad åtkomst

Properties kan vara öppna för alla användare eller begränsas till en särskild grupp. Administratören kan skapa unika användargrupper för att begränsa tillgång till information, till exempel för ett designteam. Properties kan även vara offentliga eller projektrelaterade.

Kopplat till Mosquito

Properties kan användas vid utveckling av nya objekt som tas fram i Mosquito eller någon annan BIM-skapande programvara. Detta tillåter vem som helst med licens att på några få minuter ta fram och publicera BIM-objekt med integrerade egenskapsstandarder.

Lösningar