BIMobject® Hercules

BIMobject® Hercules jest rozwiązaniem typu chmura skierowanym do dużych firm, aby rozwijać, organizować, kształtować, standaryzować i zarządzać ich własnymi obiektami BIM, a także publikować i rozpowszechniać w sposób kontrolowany do grup projektowych na całym świecie.

Zarządzanie treścią

Hercules zapewnia zarządzanie treścią w chmurze w celu wsparcia budownictwa cyfrowego. Jest on przeznaczony dla firm wykonawczych, budowlanych, doradczych i architektonicznych by mogły  zarządzać i kontrolować ich zawartość BIM w środowisku chmury, pozwalając tysiącom użytkowników dzielić się tą samą treścią BIM.

Platforma jako usługa

Hercules został opracowany jako platforma i jest integralną częścią BIMobject Cloud. Umożliwia firmom do samodzielnego zarządzania szeroką gamą treści BIM w tym dokumentacją, plikami CAD i obiektami BIM, a także zachowując Single Source of Truth, obsługę wersji, dane strukturalne, wybór języków oraz przeróżne systemy klasyfikacyjne.

Łatwość w użyciu

Jako opcja chmury, Hercules jest dostępny wszędzie na każdym urządzeniu poprzez przeglądarkę internetową lub wewnątrz paczek CAD/BIM w BIMobject® Apps. Jest to prosty i sprawdzony sposób do publikowania obiektów i informacji dla wyselekcjonowanych grup użytkowników. Produkty wyspecjalizowanych producentów dostępne w Public Cloud mogą zostać podłączone do Project Clouds przez właściciela projektu. Ułatwia to i przyspiesza dostęp do wysokiej jakości obiektów BIM pozostających pod kontrolą ich właściciela.

Skalowanie

Platforma jest niezwykle łatwa do przeskalowania dzięki różnym funkcjom użytkownika i aplikacjom w chmurze. Właściciele projektu mogą przesyłać zastrzeżone przez siebie obiekty BIM do Project Clouds, następnie dołączać różne zestawy własności takich jak COBie. Z grup użytkowników, właściciel może rozmieścić je w wewnętrznej organizacji lub zewnętrznych zespołów projektowych.

Zawarte w BIMobject Cloud Apps

  • BIManalytics® Core dostarcza informacje dla centralnych organizacji o użyciu, pobraniach i wersjach.
  • BIMobject® Properties zapewnia niezwykłą elastyczność w Zarządzaniu Właściwościami Danych.
  • Mosquito pozwala na rozwój obiektów BIM w przeglądarce internetowej.
  • Project Clouds są bezpieczne, oparte na mikrowitrynach z kontrolą użytkownika.
  • Product Administration umożliwia zarządzanie w chmurze użytkownikami, grupami, chmurami, treścią i aplikacjami.
  • Bezpośrednia integracja systemu BIM z: Revit, ArchiCAD, SketchUp, Vectorworks i AutoCAD.

Ochrona

Hercules działa  pod SSL, który oznacza, że poufne dane są kodowane. Hercules umożliwia organizacjom sprawować pełną kontrolę nad swoimi obiektami BIM, w tym dostęp użytkowników do Project Clouds w celu korzystania z obiektów. Zmiany danych w obiektach mogą być monitorowane za pośrednictwem automatycznej ścieżki audytu.organisations to exercise complete control over their BIM objects, including which users can access Project Sites in order to use objects. Data changes within objects can be monitored through an automatic audit trail.


Download the parameter file