Vi påskyndar innovationer inom byggindustrin

Koppla ihop dig med aktörer inom bygg genom världens största moln av BIM-objekt

Tillverkare? Bli BIM-redo!

Dröm större

Vi möjliggör globala samarbeten

BIMobject® länkar den komplexa teknologin runt CAD och BIM med arkitekter och tillverkare av byggprodukter.

BIM används globalt – i små, stora och gigantiska byggprojekt. Det är en ny standard som vi alla behöver anpassa oss till.

Arkitekter och ingenjörer

Använder BIM för att spara tid, genom att bättre kunna planera, designa och konstruera byggprojekt digitalt. Söker geometriskt korrekta och verklighetstrogna digitala kopior som är parametriska och innehåller metadata.

Byggföretag

Arbetar i stora projekt med många intressenter. Behöver säkra, molnbaserade arbetsmiljöer som tillåter många användare att dela samma BIM-innehåll.

Tillverkare

Vill expandera sin marknad och bli synligare med sitt varumärke för AECO-industrin. Behöver framtidssäkrade och digitala strategier för innehållshantering samt verktyg för att analysera ROI och skapa nya kundkontakter.

Myndigheter

BIM blir allt oftare ett krav och en standard i många regioner. Olika länder tillämpar olika klassificeringssystem.

Sök och ladda ned BIM-objekt

Gör bättre

Forma framtidens byggbransch

BIM möjliggör effektivare processer vilket leder till lägre kostnader, mindre restprodukter och färre förseningar.

En majoritet av alla arkitekter och ingenjörer arbetar redan med BIM-objekt. Det är grundläggande för en modern designprocess och krav i många regioner.

Design, konstruktion, hantering och underhåll

När olika aktörer refererar till och använder samma modell kan man spara mycket tid och samtidigt sprida kunskap så att alla parter hålls uppdaterade.

1. AEC industrin använder BIM för att tidigt i designprocessen föreskriva specifika byggprodukter.

2. På byggplatsen kan BIM innebära mer precision vilket möjliggör mindre avfall och bättre tidsplanering.

3. BIM kan användas i hela byggnadens livscykel och förmedla information om allt från måttbeskrivningar och energiåtgång till instruktioner för underhåll.

Gör dina produkter BIM-klara

Vill du designa, knyta kontakter, distribuera eller investera?

Verktyg för alla

Upptäck dina nya favoritverktyg för BIM

Vill du skapa, knyta kontakter eller distribuera BIM-objekt? BIMobject har utvecklat olika BIM lösningar för tillverkare, byggföretag och professionella inom AECO-industrin.

Hur BIM effektiviserar varje dag

AECO-erfarenhet

Jag sparar tid av att använda BIMobject Cloud

"Jag laddar ned de BIM-objekt jag behöver. Jag använder dem direkt eftersom de matchar vad jag letar efter vad gäller data och geometri, och ibland så anpassar jag dem till mitt projekt. Plattformen låter mig upptäcka nya material samt nya tillverkare som erbjuder sina BIM-objekt."


– Mrs. Elsa Aubert, Ritare/Konstruktör i Omega Étanchéités franska designkontor

Tork Norway

En "early adopter" genom digitalisering av sitt produktutbud till BIM

“Arkitekter, designers och byggare är primära målgrupper för Torks varumärke och vi är glada att kunna erbjuda bättre service genom att göra våra behållare tillgängliga som BIM-objekt. Det ger användare mer funktionalitet och underlättar i deras arbete med design".

– Line Pedersen, Product och Marketing Manager, Tork Norway

Är du en användare av BIMobject Cloud? Kontakta vårt team med din fråga!

Congratulations!

Your submission has been received! We will soon reach back to you.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Är du tillverkare? Planera utvecklingen av dina BIM-objekt – vi hjälper dig!

Your submission has been received! We will soon reach back to you.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Congratulations!

Your submission has been received! We will soon reach back to you.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.